Мала проза Є. Кононенко як реалістична художня модель українського суспільства межі ХХ–ХХІ ст .

Ніна Василівна Герасименко

Анотація


У статті на прикладі новелістики Євгенії Кононенко аналізується реалістична новела у типо-
логії жанрово-стильових модифікацій жіночої малої прози межі ХХ–ХХІ ст. Особлива увага акцентується на проблематиці та поетиці творів письменниці, оскільки соціальна та психологічна площини новел яскраво відображають модель вітчизняного суспільства початку ХХІ ст.


Ключові слова


реалістична новела; жанрово-стильові модифікації; світоглядний конфлікт; жіноча ідентичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Денисюк І.О. Жанрові проблеми новелістики / І.О. Денисюк // Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ ст. ; Науково-видавниче товариство «Академічний експрес». – Львів, 1999. – 280 с.

Зеров М. Українське письменство / Микола Зеров ; упорядн. М. Сулима ; післямова М. Москаленка). – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 1301 с.

Квіти в темній кімнаті : Сучасна українська новела : Найяскравіші

зразки української новелістики за останні п’ятнадцять років / упорядн., передм., літ. ред. В. Даниленка. – К. : Ґенеза, 1997. – 419 с.

Кононенко Є. Драні колготки / Євгенія Кононенко // Новели для нецілованих дівчат / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.meta.ua/book/26126/

Кононенко Є. Книгарня «Шок»: [новели, есеї] / Євгенія Кононенко.

– Львів : Кальварія, 2009 – 128 с.

Cтріха М. «Імітація» Євгенії Кононенко як дзеркало доби імітацій [Електронний ресурс] / Максим Стріха ; Український центр культурних досліджень. – Режим доступу : http://culturastudies.

in.ua/, травень 2007 р.

Тарасюк Г. Проза життя без імітацій / Галина Тарасюк // Кур’єр Кривбасу. – 2005. – С. 184.

Фащенко В.В. Багатство справжнє і ілюзорне / В.В. Фащенко // Радянське літературознавство. – 1981. – № 5. – С. 30–37.

Фащенко В.В. Із студій про новелу. Жанрово-стильові питання / В.В. Фащенко. – К. : Дніпро, 1981. – 279 с.

Фащенко В. Новела і новелісти. Жанрово-стильові питання (1917–1967) / В.В. Фащенко. – К. : Радянський письменник, 1968. – 262 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.