Психотип сучасної жінки у сюжеті п’єси Є. Кононенко «Мужчина за викликом »

Наталя Василівна Веселовська

Анотація


У статті автор досліджує особливості художнього зображення жіночого образу на матеріалі
п’єси Є. Кононенко «Мужчина за викликом», зокрема аналізує психологічну взаємодію героїв крізь призму сюжетотворчих колізій та окреслює психотип сучасної жінки.


Ключові слова


психологізм; психотип; психосексуальна поведінка; сюжет; сучасна українська драматургія

Повний текст:

PDF

Посилання


Гидденс Э. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах [Электронный ресурс] / Э. Гидденс. – Режим доступа : http://yanko.lib.ru/books/sociology/

giddens-transformation.htm#_Toc171625539

Гроф С. За межами мозку [Електронний ресурс] / С. Гроф. – Режим доступу : http://psm.in.ua/00.aspx-1023.html

Зборовська Н. Код української літератури : Проект психоісторії новітньої української літератури : [моногр.] / Н. Зборовська. – К. : Академвидав, 2006. – 504 с.

Здравомыслов В.И. Функциональная женская сексопатология / Здравомыслов В.И., Анисимова З.Е., Либих С.С. – Пермь, 1994. – 272 с.

Кононенко Є. Мужчина за викликом / Є. Кононенко // Березіль. – 2007. – № 5–6. – С. 127–164.

Физиология человека [Электронный ресурс] / под. ред. Покровского В.М., Коротько Г.Ф. – Режим доступа : http://lechebnik.info/447/203.htm

Содомора П. Терміносистема Святого Томи з Аквіну / П. Садомора.

– Львів, 2010.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.