ПОЛЬСЬКОМОВНЕ ПРОПОВІДНИЦТВО В УКРАЇНІ У XVII ст.: ТРАДИЦІЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ

Світлана Володимирівна Сухарєва

Анотація


У статті проаналізовано типові та індивідуальні риси польськомовної гомілетичної літера-
тури XVII ст. Визначено специфіку проповідницького мегадискурсу на структурному, семантичному і жанровому рівнях; порівняно проповіді українських та польських авторів в межах польськомовної літературної парадигми.


Ключові слова


гомілетика; парадигма; похоронна проповідь; полемічний дискурс; традиція; новаторство; індивідуальний стиль

Повний текст:

PDF

Посилання


Олійник Л.В. Проповідницька творчість Кирила Транквіліона-Ставровецького: у пошуках жанрової моделі / Л.В. Олійник // Наукові записки. Серія: Літературознавство / за ред. проф.

М. Ткачука. – Т. : ТНПУ, 2008. – Вип. 24. – 386 с.; С. 69–81.

Поплавська Н. Полемісти. Риторика. Переконування. Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI – початку XVII століття / Н. Поплавська. – Т. : ТНПУ, 2007. – 379 с.

Сухарєва С.В. Жанрова своєрідність польськомовних похоронних проповідей XVII століття в Україні / С.В. Сухарєва // Актуальні проблеми слов’янської філології. – № 26. – Ч. 1. – Бердянськ,

– С. 88–95.

Birkowski F. Na pogrzebie wielebnego ojca x. Piotra Skargi Theologa Societatis Jesu, Wielkiego Kaznodzieję na Dworze Najaśniejszego i niezwyciężonego Monarchy Zygmunta III / Fabian Birkowski. –

Kraków : Drukarnia Andrzeja Piotrkowczyka, 1615. – 34 s.

Brűckner A. Dzieje kultury polskiej. – Tom II. Polska u szczytu potęgi / Aleksander Brűckner. – Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1930. – 663 s.; S. 336–351.

Kortyski W. Widok potyczki wygranej, zawodu dopędzonego, wiary dotrzymanej od przewielebnego w Christusie Jego Mości Ojca Meletiusa Smotryckiego Archiepiskopa Hierapolitańskiego Archimandryty

Dermańskiego, na jegoż pogrzebie / Wojciech Kortyski. – Wilno : Typografia Akademii Towarzystwa Jezusowego, 1634. – S. A–S2.

Mijakowski J. Kokosz Panom Krakowianom w kazaniu za kolędę dana / Jacek Mijakowski / oprac. R. Mazurkiewicz. – Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej. – T. 3. – Warszawa :

Wydawnictwo Neriton, 2008. – 124 [1] s.

Skarga P. Kazania przygodne z inemi drobniejszemi pracami, o różnych rzeczach wszelakim stanom należących / Piotr Skarga. – Kraków : Drukarnia Andrzeja Piotrkowczyka, 1610. – 779 s.; S. 294–381.

Smotrzycki M. Kazanie na znamienity pogrzeb Leontego Karpowicza, nominata episkopa włodzimierskiego i brzeskiego przez Melecjusza Smotryskiego odprawowane w Wilnie 2 XI 1620 / Melecjusz Smotrzycki. – Wilno : Drukarnia Bractwa Świętego Ducha, 1620. – 28 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.