ПОСТКОЛОНІАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР

Олексій Дмитрович Сінченко, Марина Валентинівна Гавриловська

Анотація


У статті прослідковується, яким чином методологія західних постколоніальних досліджень
набуває поширення в українському літературознавстві не лише як стратегія прочитання художньої літератури, але й як вагомий чинник формування національної культурної ідентифікації.


Ключові слова


постколоніалізм; Російська імперія; ідентичність; інший; Саїд; Томпсон; націоналізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Адамс Л. Применима ли постколониальная теория к Центральной Евразии? / Л. Адамс // Неприкосновенный запас. – 2009. – № 4 (66). – С. 25–36.

Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: статті та есеї / Т. Гундорова. – К. : Грані-Т, 2013. – 548 с. – (Серія «De profundis»).

Іванишин П.В. Національно-екзистенціальна інтерпретація (основні теоретичні та прагматичні аспекти) : [моногр.] / П.В. Іванишин. – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2005. – 308 с.

Павлишин М. Козаки з Ямайки: постколоніальні риси в сучасній українській культурі / М. Павлишин // Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті / ред. рада: В. Шевчук та ін ; вступ. ст. І. Дзюби ; худож.-оформл. серії І. Гаврилюк ; іл. С. Якутовича. – К. : Час, 1997. – 447 с.; С. 223–237.

Поліщук Я.О. Література як геокультурний проект : [моногр.] / Я.О. Поліщук. – К. : Академвидав, 2008. – 304 с.

Саїд Е. Культура й імперіалізм / Е. Саїд. – К. : Критика, 2007. – 608 с.

Саїд Е. Орієнталізм / Е. Саїд. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 511 с.

Сивокінь Г.М. «Постколоніалізм» в сучасній українській літературі: симптоми, тенденції, явища / Г.М. Сивокінь // Сивокінь Г.М. У вимірах сприймання. Теоретичні проблеми художньої літе-

ратури, її історії та функцій. – К. : Фенікс, 2006. – 304 с. – С. 90–105.

Томпсон Е. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм / Е. Томпсон ; пер. з англ. М. Корчинської. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – 368 с.

Ф’ют О. Зустрічі з Іншим / О. Ф’ют ; пер. з польської Я. Поліщук. – Х. : Акта, 2009. – 268 с.

Шумило Н.М. Під знаком національної самобутності / Н.М. Шумило. – К. : Задруга, 2003. – 354 с.

Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России / А. Эткинд ; авториз. пер. с англ. В. Макарова. – М. : Новое литературное обозрение, 2013. – 448 с.

Юрчук О. У тіні імперії. Українська література у світлі постколоніальної теорії / Олена Юрчук. – К. : Академія, 2013. – 224 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.