Авторська інтерпретація історичних образів у романі П. Куліша «Чорна рада»

Анна Гармата

Анотація


У статті розглядаються особливості авторської інтерпретації історичних образів у романі П. Куліша «Чорна рада». Наголошується на визначальних рисах творчого світогляду автора, які зумовили специфіку осмислення ним знакових постатей національного буття. Доведено, що головні герої роману Куліша є цілком самодостатніми характерами, з власними поглядами на життя, ставленням до певних суспільно-історичних подій, життєвою філософією і переконаннями.


Ключові слова


П. Куліш, роман «Чорна рада»; авторська інтерпретація; історичний образ; самодостатній характер; психологічний тип

Повний текст:

PDF

Посилання


БілецькийО.І. Українська проза першої половини ХІХ століття: (від Г. Квітки до прози «Основи») /

О.І. Білецький // Зібр. праць: у 5 т. — К. : Наукова думка, 1965. — Т. 2. — С. 148–197.

Гончар О.І. Українська література передшевченківського періоду і фольклор / О.І. Гончар. — К. : Наукова думка, 1982. — 312 с.

Гуфельд В. «Чорна рада» П. Куліша / В. Гуфельд // Куліш П.О. Чорна рада. Хроніка 1663 року. — К. : Державне літературне вид-во, 1939.

Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську національну справу / М.П. Драгоманов // Літературно-публіцистичні парці: у 2 т. — К., 1970. — Т. 2.

Костомаров Н.И. По поводу книг: «Чорна рада, хроніка 1663 р.» и «Проповеди на малороссийском языке» протоиерея В. Гречулевича / Н.И. Костомаров // Современник. — 1858. — Т. 67. — Кн. 1, отд. 2 — С. 1–28.

Нахлік Є. Українська романтична проза 20–60-х років ХІХ століття / Євген Нахлік. — К. : Наукова думка, 1988. — 318 с.

Петров В.П. Вальтерскоттівська повість з української минувшини / В.П.Петров // Куліш П.О. Михайло Чарнишенко. — К. : Сяйво, 1928. — С. 5–35.

Чижевський Д. Історія української літератури / Дмитро Чижевський. — Тернопіль : Феміна, 1994.— 479 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.