АЛТАЙ В УКРАЇНСЬКОМУ МАНДРІВНОМУ НАРИСІ 1930-х років

Микола Степанович Васьків

Анотація


Об’єктом характеристики у статті стали українські мандрівні нариси початку 1930-х років,
в яких ідеться про Алтай, його природу, ресурси, економіку, ментальність і культуру місцевого населення. Аналізуються жанрові, наративні, стилістичні особливості нарисів, форми і засоби «кута зору» українців на алтаїнізацію й екзотику краю.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аврас Л. Алтин-Тау (Золоті гори): подорож до далекого Алтаю / Л. Аврас, В. Іткіс, П. Шматько. – Харків–Одеса : Молодий більшовик, 1931. – 88 с.

Б-в А. По Казакстанському Алтаю : дорожні нариси / А. Б-в (А. Бірюков). – Х. : Військове вид-во «На варті», 1933. – 116 с.

Вовк В. У країні Алтин-Тау : дорожні нариси / В.Г. Вовк і В.І. Русаков. – Х. : Український робітник, 1932. – 117 с.

Кардин В. Герой наших дней : заметки о современном очерке / В. Кардин // Знамя. – 1985. – Кн. 10. – С. 7–27.

Козьмин В. Жанр очерка / В. Козьмин // Литература в школе. – 1985. – № 1. – С. 56–57.

Новицький М. Передмова / М. Новицький // Недоля Л. Жовті брати: Крізь Хіну. – Х. : Український робітник, 1929. – С. 3–16.

Сухих И. По законам искусства : заметки о современном очерке / Игорь Сухих // Звезда. – 1987. – № 1. – С. 200–207.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.