МОДЕРНІСТСЬКИЙ ОБРАЗ ЛЮДИНИ В ОДНОЙМЕННІЙ ПОВІСТІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ

Фелікс Маратович Штейнбук

Анотація


Стаття присвячена розгляду повісті О. Кобилянської «Людина» на засадах тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів. Пропонується відмінний від народницької, традиційної критики погляд на твір письменниці. Підтверджено висновок про модерністський характер проаналізованої повісті та обґрунтовано її оригінальний ідейно-художній зміст.


Ключові слова


модернізм; образ; тілесно-міметичний метод аналізу художніх творів; антропологічна проблематика; гендерна роль

Повний текст:

PDF

Посилання


Гундорова Т. Femina Melancholica: Стать і культура в ґендерній утопії Ольги Кобилянської / Т. Гундорова. – К. : Критика, 2002. – 272 с. – (Критичні студії).

Гундорова Т. Жінка і Дзеркало [Електронний ресурс] / Т. Гундорова // Культурологічний часопис «Ї». – Ч. 7. – 2000. – Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n17texts/hundorova.htm

Гундорова Т. ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація / Т. Гундорова. – Л. : Літопис, 1997. – 297 с.

Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. : підруч. : [у 2 кн.] / [за ред. проф. О.Д. Гнідан]. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1. – 624 с.

Кобилянська О. Людина. Царівна : [повісті] / О. Кобилянська ; [передм. Н.Г. Білоцерківець]. – К. : Котигорошко, 1994. – 360 с. – (Серія «Шкільна бібліотека»).

Павличко С. Теорія літератури / С. Павличко ; [упоряд. В. Агеєва, Б. Кравченко ; передм. М. Зубрицької]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 679 с.

Соловій Г. Еротичний дискурс українського модернізму [Електронний ресурс] / Г. Соловій. – Режим доступу : http://www.ekpu.lublin.pl/naukidni/solovij/solovij.html

Штейнбук Ф.М. Тілесність – мімезис – аналіз (Тілесно-міметичний метод аналізу художніх творів) : [моногр.] / Ф.М. Штейнбук. – К. : Знання України, 2009. – 215 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.