ІВАН ФРАНКО ТА БОРИС ГРІНЧЕНКО В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ЖИТТІ 90-Х РОКІВ XIX СТ.

Михайло Іванович Гнатюк

Анотація


У статті наведено низку матеріалів, які по-новому висвітлюють місце І. Франка та Б. Грінченка у літературному процесі останніх десятиліть ХІХ ст. Особливу увагу відведено ролі письменників у суспільних та літературних дискусіях 90-х років ХІХ ст., які мали вирішальний вплив на літературний процес того часу та подальший розвиток української літератури.


Ключові слова


І. Франко; українське літературне життя кінця ХІХ ст.; О. Пипін; Ом. Огоновський; М. Драгоманов; Б. Грінченко

Повний текст:

PDF

Посилання


Гнатюк М. Іван Франко і національно-демократична партія в Галичині / М. Гнатюк // Українське літературознавство. – 1995. – № 60. – С. 7–13.

Грінченко Б. Твори : у 2 т. Т. 1 / Б. Грінченко. – К. : Наук. думка, 1990. – 640 с.

Грінченко Б. Галицькі вірші / Б. Грінченко // Правда. – 1891. – № 8. – С. 104.

Грінченко Б. – Драгоманов М. Діалоги про українську національну справу / Б. Грінченко, М. Драгоманов. – К., 1994. – 288 с.

Грушевський М. Апостолові праці / М. Грушевський // Спогади про Івана Франка. – Л. : Каменяр, 2011. – 814 с.

Дорошенко В. Літературно-науковий вістник. Покажчик змісту. Т. 1–109 (1898–1932) / В. Дорошенко. – К.; Нью-Йорк, 2000. – С. 529.

Драгоманов М. Листи на Наддніпрянську Україну / Михайло Драгоманов. – К., 1917. – 123 с.

Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – К.; Ляйпціґ, 1919. – Т. 2. – 445 с.

Нечуй-Левицький І. Українство на літературних позвах з Московщиною / І. Нечуй-Левицький. – Л. : Каменяр, 1998. – С. 127–241.

Огоновський О. Історія літератури руської / О. Огоновський. – Л., 1893. – Т. ІІІ. – С. 1071.

Огоновський О. Моєму критикови. Відповідь О. Пипінови на його статтю «Особая история русской литературы» / О. Огоновський // Діло. – 1894. – № 4.

Погребенник В. Наше письменство у рецепції М. Драгоманова / В. Погребенник // Літературна Україна. – 2011. – 28 вересня. – С. 11.

Погрібний А. Борис Грінченко / А. Погрібний // Погрібний А. Поклик дужого чину. – К. : Просвіта, 2009. – 495 с.

Пыпин А. Особая история русской литературы / А. Пыпин // Вестник Европы. – 1890. – Т. 5. – Кн. 9. – С. 241–274.

Уманець (Комаров М.). Особая история русской литературы // Зоря. – 1890. – № 21.

Франко І. Говоримо на вовка – скажімо і про вовка / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К., 1980. – Т. 28. – С. 167–175.

Франко І. Наше літературне життя в 1892 р. / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К., 1980. – Т. 29. – С. 7–22.

Франко І. Олександр Пипін (некролог) / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К., 1982. – Т. 36. – С. 42.

Франко І. Ukraina irredenta / І. Франко // Франко І. Додаткові томи Якимович Б.З. Іван Франко – видавець: Книгознавчі та джерелознавчі аспекти / Б. Якимович. – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 691 с. : портр., іл.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.