Ідеї Л. Вітгенштейна як основа розуміння мовних ігор мережевих текстів масової комунікації

Олена Васіна

Анотація


В статті обґрунтовується необхідність використання теорії мовних ігор Л. Вітгенштейна для аналізу масмедійних текстів мережі Інтернет. Зазначається, що підхід філософа до трактування мовної гри дозволяє
зрозуміти соціальне підґрунтя текстів масової комунікації, проявити різні аспекти соціалізації особистості, відчути культурно-історичні та соціальні процеси, які репрезентуються текстами масової комунікації. Доводиться, що тісний взаємозв’язок мовної гри з дійсністю, ідея контекстуального значення знаків, яка випливає з теорії Л. Вітгенштейна, є надзвичайно важливими для дослідження текстів мас-медіа з точки зору соціальної комунікації.

Ключові слова


мовна гра; Інтернет; Вітгенштейн; тексти масової комунікації; новина; соціальна комунікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Витгенштейн Л. Философские исследования / Л. Витгенштейн [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.philosophy.ru/library/witt/phil.html

Гарматин А. Теоретические основы и принципы организации телевизионного интернет-вещания : дис. … канд. филол. наук : 10.01.10 / А. Гарматин. — Тольятти, 2005. — РГБ ОД, 61:05-10/1356. — 179 c.

Дедова О. О гипертекстах: «книжных» и электронных/ О. Дедова // Вестник МГУ.—2003.—№3. — С. 106–120. — сер. 9 (Филология).

Калмыков А. Интернет-журналистика / Калмыков А., Коханова Л. — М., 2005, — 328 с.

Лукина М. СМИ в пространстве Интернета / Лукина М., Фомичева И. — М. : МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. — 87 с.

Сухов П. Интернет-СМИ Рунета: системные характеристики: дис. … канд. филол. наук : 10.01.10 / П. Сухов. — М., 2005. — РГБ ОД, 61:06-10/371. — 199 с.

Юдина Т. Универсальные и специфические характеристики Интернета как формы коммуникации / Т. Юдина // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. — М., 2003. — 458 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.