ЦИКЛІЗАЦІЯ МАЛИХ ЖАНРІВ ЯК ФОРМА ПОДАЧІ МЕМУАРНО-АВТОБІОГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Tetiana Cherkashyna

Анотація


Статтю присвячено вивченню внутрішньої організації мемуарно-автобіографічного твору. На прикладі децентрованих спогадових творів Андрія Заливчого, Богдана Лепкого, Петра Панча, Юрія Андруховича, Олександра Кривенка і Володимира Павліва проаналізовано цикліза- цію малих жанрів як однієї з форм репрезентації життєписного й саможиттєписного матері- алу. Основну увагу звернено на циклізацію автобіографічних новел, мемуарно-автобіографіч- них оповідань і  мемуарно-автобіографічних есе, досліджуються їх жанрові ознаки, характер поєднання розрізнених жанрів малої форми в  суцільний логічно-послідовний чи асоціативно- психологічний спогадовий твір.

Ключові слова


мемуари, автобіографічна новела, мемуарно-автобіографічне оповідання; мемуарно-автобіографічне есе; циклізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрухович Ю. Лексикон інтимних міст: довільний посібник з геопоетики та космополітки / Ю. Андрухович. — Чернівці : Meridian Czernowitz, 2011. — 480 с.

Андрухович Ю. Центрально-східна ревізія / Ю. Андрухович // Сучасність. — 2000. — № 3. — С. 5–32.

Білецький Ф.М. Оповідання. Новела. Нарис / Ф.М. Білецький. — К. : Дніпро, 1966. — 91 с.

Бровко О.О. Новела в структурі української прози: модифікації та функції : [монографія] / О.О. Бровко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка». — Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені

Тараса Шевченка», 2011. — 400 с.

Галич О.А. Документальна література та глобалізаційні процеси у світі : [монографія] / О.А. Галич. — Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2013. — 264 с.

Галич О.А. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, ґенеза, перспективи : [монографія] / О.А. Галич. — Луганськ : Знання, 2001. — 246 с.

Галич О.А. Fiction i non-fiction у літературі : проблеми теорії та історії / О.А. Галич. — Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2013. — 368 с.

Забужко О. З мапи книг і людей : [есеї] / О. Забужко. — Чернівці : Meridian Czernowitz, 2012. — 376 с.

Заливчий А. Дитинство : [автобіографічні новели] / А. Заливчий. — К. : Пролетарська Правда, 1929. — 45 с.

Кривенко О. Енциклопедія нашого українознавства / О. Кривенко, В. Павлів. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Дух і Літера, 2003. — 140 с.

Лепкий Б. До Зарваниці : [спогади] / Б. Лепкий. — Львів : Накладом товариства «Дружина», 1936. — 150 с. — (Бібліотека «Діла»).

Лепкий Б. Казка мого життя : [збірка автобіографічних оповідань] / Б. Лепкий ; [передм. В. Лева]. — Нью-Йорк : [б. в.], 1967. — 245 с.

Лепкий Б. Казка мойого життя : Бережани / Б. Лепкий. — Краків : Укр. видавництво, 1941. — 180 с. — (Минуле й сучасне, ч. 18).

Лепкий Б. Казка мойого життя : Крегулець / Б. Лепкий. — Львів : Накладом товариства «Дружина», 1936. — 80 с.

Літературознавча енциклопедія : [у 2 т.] / [авт.-уклад. Ю.І. Ковалів]. — К. : ВЦ «Академія», 2007. — Т. 2. — 624 с. — (Енциклопедія ерудита).

Панч П. На калиновім мості : [повісті] / П. Панч. — К. : Дніпро, 1976. — С. 3–261.

Gasparini P. Est-il je? Roman autobiographique et autofiction / P. Gasparini. — Paris : Seuil, 2004. — 400 p.

Lejeune P. Je est un autre / P. Lejeune. — Paris : Seuil, 1980. — 333 p.

Lejeune P. Moi aussi / P. Lejeune. — Paris : Seuil, 1986. — 347 p.

Lejeune P. Signes de vie : le pacte autobiographique 2 / P. Lejeune. — Paris : Seuil, 2005. — 278 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.