ПИТАННЯ РЕЦЕПЦІЇ МІФУ В ЛІТЕРАТУРІ АНГЛІЙСЬКОГО БАРОКО

Maryna Zuienko

Анотація


У статті об’єктом вивчення є міфопоетичні дослідження, присвячені питанню імплементації міфічного матеріалу в  літературі англійського бароко. Проаналізовано вітчизняні та зару- біжні науково-критичні розвідки, виокремлено способи залучення міфу в  літературу на всіх структурних рівнях художнього тексту.

Ключові слова


рецепція; міфопоетична парадигма; бароко; алюзія

Повний текст:

PDF

Посилання


Берт Д. Сто лучших литераторов / Д. Берт. — М. : Крон-пресс, 1999. — 432 с.

Горбунов А.Н. Три великих поэта Англии: Донн, Мильтон, Вордсворт / А.Н. Горбунов. — М. : Изд-во Москов. гос. ун-та, 2012. — 320 с.

Ніколенко О.М. Бароко. Класицизм. Просвітництво. Література XVII—XVIII століть : посіб. для вчителя / О.М. Ніколенко. — Харків : Веста; Вид-во «Ранок», 2003. — 224 с.

Теорія літератури в Польщі: антологія текстів: друга половина ХХ — початок ХХІ ст. : [упоряд. Б. Бакула; за заг. ред. В. Моренця; пер. С. Яковенка]. — К. : ВД «Києво-Могилянська академія»,

— 531 с.

Addison J. “Nunc augur Apollo…” / J. Addison // The Spectator. — 1712. — № 523.— 30 October. — P. 13. — Режим доступу : http://www.gutenberg.org/files/12030/12030h/SV3/Spectator3.html#section523

Burrow C. Shakespeare and the Classical Antiquity / Collin Burrow. — Oxford : Oxford University Press, 2013. — 296 p.

Збірник наукових праць (філологічні науки) • № 6, 2015 р. 39

Classical Mythology in English literature: A Critical Anthology / [ed. by Geoffrey Miles]. — London : Routledge, 1999. — 471 p.

Gayley Ch. M. The Classic Myths in English Literature and in Art / Charles Mills Gayley. — Boston : Ginn and Company, 1893. — 493 p.

Osgood Ch. G. The Classical Mythology of Milton’s English Poems / Charles Grosvenor Osgood. — New York : Henry Holt and Company, 1900. — 326 p.

Roberts E. V. Literature: an Introduction to Reading and Writing / Edgar V. Roberts, Henry E. Jacobs. — New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007. — 2158 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.