ІМПЕРСЬКІ МІФИ І МАЛОРОСІЙСТВО В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Volodymyr Danylenko

Анотація


У статті з позицій постколоніальної критики проаналізовано російські пропагандистські міфи, спрямовані на асиміляцію українського народу, та їх інтерпретація українськими пись- менниками різних епох. Розглянуто основні імперські міфи, що паралізували національну волю українців, не дозволяючи вийти зі складу Російської імперії та Радянського Союзу. Висвітлено різні оцінки та інтерпретації в літературі російських імперських міфів на основі поглядів та творів Захарія Копистенського, Феофана Прокоповича, Миколи Гоголя, Тараса Шевченка, Євгена Маланюка, Натана Рибака.

Ключові слова


: Російська імперія; Радянський Союз; імперський міф; малоросійство; асиміляція; Переяславська рада; «старший брат»; українська ідея; постколоніальна критика

Повний текст:

PDF

Посилання


Білінський В. Країна Моксель, або Московія. Кн. 1. / В. Білінський. — К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2010. — 376 с.

Маланюк Є. Книга спостережень / Є. Маланюк. — К. : Дніпро, 1997. — 430 с.

Рибак Н. Переяславська рада [Роман] : у 2 т. / Н. Рибак. — К. : Дніпро, 1975. — Т. 2. — 687 с.

Тезисы о 300-летии воссоединения Украины с Россией. 1654–1954 гг. М. : Гос. изд-во полит. лит-ры, 1954. — С. 78–104.

Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. — К. : Дніпро, 1994. — 687 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.