СХЕМА ДІОНІЗА ДЮРИШИНА У СВІТЛІ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ

Tetiana Bovsunivska

Анотація


У статті проаналізовано внесок Д. Дюришина у розвиток методології сучасної літературної компаративістики. Зокрема, запропоновані уточнення та доповнення до його відомої схеми порівняльно-типологічних досліджень літератури.

Ключові слова


компаративістика; порівняльно-типологічне літературознавство; типологія універсалій; когнітивна типологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы / Д. Дюришин. — М. : Прогресс,1979. — 317 с.

Жирмунский В.М. Проблемы сравнительно-исторического изучения литератур // Сравнительное литературоведение. Восток и Запад / В.М. Жирмунский. — Ленинград : Наука, 1979. — С. 66–84.

Сиваченко Г. Словацька компаративістика: Проблеми історії та теорії / Г. Сиваченко // Літературознавча компаративістика / за ред. Романа Гром’яка. — Тернопіль, 2002. — С. 91–151.

Шайтанов И.О. Компаративистика и / или поэтика. Английские сюжеты глазами исторической поэтики / И.О. Шайтанов. — М. : РГГУ, 2010. — 656 с.

Durishin D. Teoria megziliterarneho procesu / D. Durishin. — Bratislava : SAV, 1995. — 120 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.