ЛІТОПИС ДУШІ ПРЕДСТАВНИКА МОЛОДОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ЗАКАРПАТТЯ 30-Х – ПОЧ. 40-Х РОКІВ ХХ СТ. У ЛІРИЦІ ІВАНА ІРЛЯВСЬКОГО

Kateryna Shymoniak

Анотація


У статті автор прагне з’ясувати специфіку світотексту Івана  Ірлявського як естетичного віддзеркалення психіки закарпатця-борця, яка вимагає аналітичного вивчення з позицій етно- психології, художньої інтерпретації міфологічних та фольклорних джерел, що поєднуються з екзистенційним осмисленням онтологічної проблематики. Ці прикмети творчого почерку митця, що також ще не були предметом спеціальних досліджень, дозволять ближче підійти до визначення особливостей поетики та стилю творчої спадщини Ірлявського, поставити на конкретний ґрунт питання про новаторські пошуки поета в загальноукраїнському та євро- пейському контексті. Спираючись на принцип творчої еволюції, аналіз лірики Ірлявського здій- снено крізь призму його життєвої долі та у контексті національно-визвольної боротьби, що відображають становлення поета як сина Батьківщини.

Ключові слова


лірика$ Іван Ірлявський$ інтертекстуальність$біографія$ психологізм

Повний текст:

PDF

Посилання


. Божук Г. Вони вмирали за Україну: 55 років тому в Бабиному Яру розстріляно закарпатських

інтелігентів / Г. Божук // Срібна Земля ФЕСТ. — 1997. — 27 лют. — 5 бер. — С. 14.

Гарасевич А. Крути / А. Гарасевич // Пробоєм. — Рік видання VІ. — Число 1. — Прага. — Січень-лютий. — 1939. — С. 3.

Ґренджа-Донський В. Всеукраїнський з’їзд в Ужгороді дня 17. Х. 1937 / В. Ґренджа-Донський // Календар «Просвіта» на 1938 рік. — Ужгород : Друкарня Василіян в Ужгороді, 1938. — С. 52–66.

Ірлявський І. Брості : твори / І. Ірлявський ; упоряд., вступ. ст. та прим. Д.М. Федаки. — Ужгород : ВАТ «Видавництво “Закарпаття”», 2002. — 268 с.

Квіт С. Дмитро Донцов: ідеологічний портрет / С. Квіт. — Вид 2-ге, випр. і допов. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. — 192 с.

М. Р-дк. Крути / М. Р-дк. // Пробоєм. — Рік видання VІ. — Число 1. — Прага. — Січень-лютий. —

— С. 4–5.

Росоха С. Закарпаття — українське! / С. Росоха // Пробоєм — Рік видання ІV. — Число 11–12. — Прага. — Листопад-грудень. — 1937. — С. 130.

Слоньовська О. Міфопоетична парадигма незалежної України в ліриці Івана Франка, Євгена Маланюка, Івана Багряного та Олега Ольжича / О. Слоньовська // Дивослово. — 2007. — № 10. —

С. 56–60.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.