ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗІВ У ПОВІСТІ Ю. МУШКЕТИКА «ГЕТЬМАН, СИН ГЕТЬМАНА» ТА ОКРЕМИХ ТВОРАХ ПРО ДОБУ РУЇНИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ХІХ–ХХІ СТОЛІТЬ

Liudmyla Romas

Анотація


У статті схарактеризовано деякі аспекти дослідження образів Ю.  Хмельницького та І. Виговського в повісті «Гетьман, син гетьмана» Ю. Мушкетика, яких радянська історіогра- фія подавала вкрай негативно і не об’єктивно. Також показано, як цих політичних діячів у своїх творах про добу Руїни висвітлювали українські письменники ХІХ–ХХ ст.

Ключові слова


Руїна; Ю. Хмельницький; І. Виговський; повість; роман; історична правда; письменницький домисел та вимисел

Повний текст:

PDF

Посилання


Куліш П. Чорна рада / П. Куліш. — К. : ВАТ «Вид-во “Київська правда”», 2003. — 184 с.

Мицик Ю. Спадкоємець Богдана Хмельницького / Ю. Мицик // Пам’ять століть. — 1999. — № 1. — С. 66–72.

Мушкетик Ю. Гетьман, син гетьмана / Ю. Мушкетик. — Х. : Фоліо, 2013. — С. 3–142.

Нечуй-Левицький І.С. Князь Єремія Вишневецький. Гетьман Іван Виговський : історичні романи / І.С. Нечуй-Левицький. — К. : Дніпро, 1991. — С. 247–481.

Олійниченко О.В. Конфлікти і характери в романній історії Руїни : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / О.В. Олійниченко. — Кіровоград,

— 19 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.