КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТІ В РЕЦЕПЦІЇ СВЯТОСЛАВА ГОРДИНСЬКОГО

Nataliia Mocherniuk

Анотація


У статті досліджено форми рецепції античності у  творчості Святослава Гординського. Матеріалом для аналізу стала поезія автора, його переклади, стаття «Поворот до Горація» та віршознавча праця «Український вірш: Поетика». Зазначено, що актуалізація античної культури у творчості Гординського зумовлена його тяжінням до неокласицизму. Зокрема, про- аналізовані окремі топоекфразиси, архітектурно-скульптурний екфразис. Поетичні екфра- зиси відображають спектр культурних інтересів автора, акцентують естетико-філософські проблеми.

Ключові слова


антична культура; рецепція; поезія; переклад; екфразис; Святослав Гординський

Повний текст:

PDF

Посилання


Гординський С. Поворот до Горація // На переломі епох : літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади / С. Гординський. — Львів : Світ, 2004. — С. 369–370.

Гординський С. Поезії: вірші ориґінальні і перекладні / С. Гординський. — Джерсі-Сіті; Мюнхен : Сучасність, 1989. — 477 с.

Гординський С. Український вірш: Поетика / С. Гординський // Нариси з поетики: Теоретико-методологічні та історико-літературні виміри. — Івано-Франківськ : видавець Третяк І.Я., 2008. —

С. 83–136.

Качуровський І. Святослав Гординський як поет і перекладач / І. Качуровський // Терем. — Детройт, 1990. — № 10. — С. 69–75.

Козубовская Г.П. Середина века: миф и мифопоэтика / Г. Козубовская. — Барнаул : АлтГПА, 2008. — 273 с.

Мочернюк Н. Рецепція французької літератури у творчості Святослава Гординського / Н. Мочернюк // Вісник Прикарпатського ун-ту. Філологія. — 2013–2014. — Вип. 40–41. — С. 196–202;

Мочернюк Н. Діалог культур у творчості Святослава Гординського: німецький контекст / Н. Мочернюк // Вісник Прикарпатського ун-ту. Філологія. — 2014–2015. — Вип. 42–43. — С. 108–113.

Словник античної міфології. — К. : Наукова думка, 1985. — 235 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.