ТЕКСТОВІ ВАРІАНТИ ЕСХАТОЛОГІЧНОГО МІФОСЦЕНАРІЮ ГАЛИНИ ПАГУТЯК

Iuliia Vyshnytska

Анотація


У статті проаналізовано варіанти міфосценарію кінця в художніх творах сучасної української письменниці Галини Пагутяк. Поліваріантний міфосценарій є семіотичним конструктом міфо- логемно-міфомодельного типу. Серед ключових міфологем виокремлюються «вода», «упир», «пустка». Домінантними міфологічними моделями є гідроморфна, ороморфна та артефак- туальна.

Ключові слова


есхатологічний міф; міфосценарій; індивідуально-авторська модель; Галина Пагутяк; ізоморф; міфологема; медіатор; психологічний асоціатив; символ; текстовий простір; хронотоп

Повний текст:

PDF

Посилання


Гачев Г. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос / Г. Гачев. — М. : Издательская группа «Прогресс» — «Культура», 1995. — 480с.

Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В.В. Жайворонок. — К. : Довіра, 2006. — 703 с.

Історії літератури : зб. статей / упоряд. О. Галета, Є. Гулевич, З. Рибчинська (Центр гуманітарних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка). — К. : Смолоскип ; Львів : Літопис, 2010. — 184+184 с.

(«Соло триває… нові голоси», № 4 : Юрко Прохасько, «Чи можлива історія “галицької літератури?”: Лекція на пошану Соломії Павличко).

Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов / М.М. Маковский. — М., 1996. — 416 с.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології / І. Нечуй-Левицький. — К. : АТ «Обереги», 1992. — 88 с.

Пагутяк Г. Зачаровані музиканти : роман-феєрія / Г. Пагутяк. — К. : Ярославів вал, 2010. —224 с.

Пагутяк Г. Урізька готика : роман / Г. Пагутяк. — 2-ге вид. — К. : Дуліби, 2012. — 352 с. — (Склянка крові з льодом).

Пагутяк Г. Записки Білого Пташка. Вибране : романи та повісті / Г. Пагутяк. — Львів : ЛА «Піраміда», 2013. — 292 с.

Слухай Н.В. Етноконцепти та міфологія східних слов’ян в аспекті лінгвокультурології / Н.В. Слухай. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. — 167 с.

Сокіл В. Народні легенди та перекази українців Карпат / В. Сокіл. — К. : Наук. думка, 1995. — 157 с.

Фрейденберг О.М. Миф и литература древности / .М. Фрейденберг. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1998. — 800 с. — (Исследования по фольклору и мифологии Востока).

Харчук Р. Одкровення Галини Пагутяк (Галина Пагутяк. Захід сонця в Урожі. — Л., 2007) / Р. Харчук // Альманах «ЛітАкцент». — К. : Темпора, 2009. — 492 с. ; іл. — С. 220–222.

Ярмусь С. Духовність українського народу [Текст] : Короткий орієнтаційний нарис / С. Ярмусь ; передм. Ю. Мулик-Луцик. — Вінніпег : Волинь, 1983. — Ч. 51. — 227 с. — (Інститут дослідів

Волині).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.