РЕТРОСПЕКТИВНИЙ САМОЖИТТЄПИС ГЕРОЇВ РОМАНІВ У ВІРШАХ ЛЕОНІДА ГОРЛАЧА

Valentyna Beliatska

Анотація


У статті розглянуто спогади-оповіді героїв романів у віршах Леоніда Горлача «Ніч у Вишгороді», «Чисте поле», «Мазепа», прототипами яких є визначні історичні особи. Увага акцентована на прикметній ознаці творів: подієвій ретроспективній насиченості, особливостях художнього розкриття буття Ярослава Мудрого, Івана Сірка, Івана Мазепи та їхній ролі в історії України.

Ключові слова


ретроспекція, роман у віршах; спогад; образ; сюжетно-композиційний прийом

Повний текст:

PDF

Посилання


Бовсунівська T.B. Теорія літературних жанрів: Жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману : підручник / T.B. Бовсунівська. — K. : ВПЦ «Київський університет», 2009. — 519 c.

Видатні постаті в історії України ІХ—ХІХ ст.: короткі біогр. нариси, іст. та худ. портрети / за заг.ред. М.І. Панова. — К. : Вища школа, 2002. — 209 с.

Горлач Л. Ніч у Вишгороді / Л. Горлач // Л.Н. Горлач. Слов’янський острів : історичні романи у віршах. — К. : КП «Редакція журналу “Дніпро”», 2008. — С. 161–282.

Горлач Л. Чисте поле / Л. Горлач // Л.Н. Горлач. Слов’янський острів : історичні романи у віршах. — К. : КП «Редакція журналу “Дніпро”», 2008. — С. 477–662.

Горлач Л. Мазепа / Л. Горлач// Леонід Горлач. Мамай. Мазепа. Історичні романи у віршах. — К. : Ярославів вал, 2010. — С. 143–364.

Копистянська Н.Х. Час і простір у мистецтві слова : монографія / Н.Х. Копистянська. — Львів : ПАІС, 2012. — 344 с.

Коскін В. Леонід Горлач: «Пишу історію без гриму і декору» Електронний ресурс] / В. Коскін // Українська літературна газета. — Вересень 2010. — № 18 (24). — Режим доступу : http://

www.litgazeta.com.ua/node/992

Мисливець Н.М. Концепція світу головного героя роману у віршах Леоніда Горлача «Чисте поле» / Н.М. Мисливець // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). — Д. : РВВ ДДУ,

— Т. 3. — С. 100–106.

Тарнашинська Л. До проблеми народження художнього образу в інтерпретаційному полі Івана Франка та Олександра Потебні / Л. Тарнашинська // Презумпція доцільності: Абрис сучасної літе-

ратурознавчої концептології. — К., 2008. — С. 41–55.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.