ЛІТЕРАТУРА І МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС

Olena Yurchuk

Анотація


У статті йдеться про явище культурної диверсифікації, яке розглядається в умовах глобалі- заційних змін і транскультурної ситуації. У сучасній культурі спостерігається загальна тен- денція до толерантності й відкритості в бік іншої культури. У світлі глобалізації стає акту- альним формування нової культурної системи. Глобалізація наочно демонструє розмаїття соціокультурних традицій і норм взаємовідносин. Вагомий вплив на рівень толерантності має явище «нового національного питання». В умовах мультикультуралізму акцентується увага на необхідності підвищення престижу кожної культури. Особлива увага у статті приділяється франкофонії. Її сучасний стан і перспективи розвитку розглядаються в  умовах глобалізації та міжкультурної взаємодії, яка підтримує практику сучасної міжкультурної комунікації.Загальна характеристика франкомовної літератури нада- ється з урахуванням позиції автора як міжкультурного мігранта.

Ключові слова


міжкультурний дискурс; транскультурність; мультикультуралізм; франкофонія

Повний текст:

PDF

Посилання


Амин С. Мондиализация и демократия — противоречия нашей эпохи / С. Амин // Дилеммы

глобализации. Социумы и цивилизации: иллюзии и риски. — М., 2002. — С. 101–127.

Турен А. Возвращение человека действующего: Очерк социологии / А. Турен. — М., 1998. — 204 с.

Heinrichs J. Kultur — in der Kunst der Begriffe / Johannes Heinrichs. — Munchen, 2007. — 198 s.

Lionnet F. Le su et l’incertain. Cosmopolitiques créoles de l’océan Indien / Françoise Lionnet. — Ŕ Trou d’eau Douce : l’Atelier d’écriture, collection, 2012. — 320 p.

Welsch W. Transkulturalitat. Zwischen Globalisierung und Partikularisierung / Wolfgang Welsch // Ed. A. Cesana und D. Eggers // Thematischer Teil II: Zur Theoriebildung und Philosophie des

Interkulturellen. — Munchen, 2000. — S. 327–351.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.