ВИДАННЯ «МОЛОДЬ УКРАЇНИ» ТА «КОМСОМОЛЕЦЬ ЗАПОРІЖЖЯ» 1986–1989 РОКІВ: ПЕРЕТИНИ СОЦІАЛЬНОГО ХРОНОТОПУ

Svitlana Panchenko

Анотація


У статті розглянуто специфіку трансформації друкованих засобів масової інформації періоду перебудови в моделі «центр-периферія» крізь призму соціальної часопросторової парадигми

Ключові слова


restructuring (perestroika), transformation, youth press, media environment, social chronotope

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурнашев К. Хронотоп — ключ к познанию социального пространства / К. Бурнашев // Вестник

Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского. — 2007. — № 2 (7). — С. 15–19. — (Серия «Социальные науки»).

Кафтан Л. Боротися за людину / Л. Кафтан // Комсомолець Запоріжжя. — 1986. — 27 травня.

Ломоносов О. «Білі» плями історії / О. Ломоносов // Молодь України. — 1989. — 12 березня.

Соколов А. Общая теория социальной коммуникации : учеб. пособ. / А. Соколов. — СПб. : Изд-во В.А. Михайлова, 2002. — 461 с.

Соціальні системи у дискурсі синергетичної парадигми / за наук. ред. В.П. Беха. — К. : Вид-во

НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. — 486 с.

Тимошик М. Українська молодіжна преса в останній період існування СРСР: (1986–1991 рр.) / М. Тимошик. — К. : Наша культура і наука, 2010. — 238 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.