ДІАЛЕКТИКА НОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ТА КУЛЬТУРИ У НОВОМУ ІСТОРИЗМІ

Mykola Surjak

Анотація


У статті здійснено спробу проаналізувати нові напрями у сучасному літературознавстві та історії

Ключові слова


новий історизм; пам’ять; історія літератури

Повний текст:

PDF PDF PDF

Посилання


Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті / Аляйда Ассман; пер.

з нім. К. Дмитренко, Л. Доронічева, О. Юдін. — К. : Ніка-Центр, 2012. — 440 с.

Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення / Пер. з нім. В. Кам’янець / Йорн Рюзен. — Л. : Літопис, 2010. — 358 с.

Доманська Е. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле / Ева Доманська; [пер. з пол. та англ. В. Склокін]. — К. : Ніка-Центр, 2012. — 263 с.

White H. Historical Fiction, Fictional History, and Historical Reality / Н. White H // Rethinking History. — Vol. 9. — № 2–3. — 2005. — Рp. 147–157.

White H. Postmodernism and Textual Anxieties / Hayden White // The Postmodern Challenge: Perspectives East and West / Ed. by Nina Witoszec and Bo Strath. — London : Sage Publications, 1999. —

P. 27–45.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.