МЕТОДОЛОГІЯ МІФОПОЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ (НА ПРИКЛАДІ МІФОЛОГІЧНОЇ ДРАМИ)

Olena Kobsar

Анотація


У статті розглядається міфопоетичний аналіз як аналітичний метод дослідження худож- нього твору, котрий дозволяє виявити у тексті міфологічні мотиви, сюжети, образи на різ- них текстових рівнях та в різних контекстах, визначити їхні функції та вплив на реалізацію авторської ідеї.

Ключові слова


міфопоетика; міфологічний елемент; міфопоетичний аналіз; міфема; міфологема; текстовий рівень; контекст

Повний текст:

PDF

Посилання


. Бенвинист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвинист. — М. : Прогресс, 1974. — 156 с.

Граудина Л.К. Коннотативные значения языковых единиц в стилистических фигурах / Л.К. Граудина // Словарь. Грамматика. Текст. — М. : Наука, 1996. — С. 342–351.

Коляда О.В. Поняття «міфопоетика» / О.В. Коляда // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — № 22. — С. 198–199.

Низамиддинов Д.Н. Мифологическая культура / Д.Н. Низамиддинов. — М. : Гелиос, 1993. — 46 с.

Новикова М.А. Методика анализа символических значений / М.А. Новикова, Г.Е. Данилова. — Симферополь : из-ние Симф. гос. ун-та, 1995. — 130 с.

Blumenberg H. Arbeit am Mythos / Hans Blumenberg. — Frankfurt am Main. : Suhrkampf, 1979. — 699 s.

Durand G. Figures mythiques et visages de l’oeuvre: de la mythocritique a la mythanalyse / Gilbert Durand. — Paris : Dunod, 1992. — 364 p.

Genette G. Palimpsestes La literature au second degree / G. Genette. — Рaris, 1982. — 146 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.