Заголовок як структурний елемент в українській малій прозі «розстріляного відродження»

Світлана Ленська

Анотація


Заголовково-фінальний комплекс є важливим елементом структури твору, що розкриває смислову сутність художнього тексту, визначає стратегію читацького сприйняття. Українська мала проза «розстріляного відродження» демонструє стратегію синтезу, що характерна для модерної літератури взагалі (синтез між видами мистецтва, між літературними родами і жанрами). Заголовок пов’язаний із жанровим каноном та зі стилем твору.


Ключові слова


заголовок; структура; канон; новела; оповідання

Повний текст:

PDF

Посилання


Блисковский З.Д. Муки заголовка / Зундель Блисковский. — М. : Книга, 1972. — 157 с.

Жирмунский В.М. Введение в литературоведение : [Курс лекций] / под ред.: З.И. Плавскина, В.В. Жирмунской. — СПб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1996. — С. 384.

Кожина Н.А. В поисках гармонии: О заглавиях в лирике / Н.А. Кожина // Русская речь. — 1986. — № 6. — С. 35–38.

Кржижановский С.Д. Поэтика заглавий / С.Д. Кржижановский. — М. : Никитинские субботники,

— 32 с.

Ламзина А.В. Рама произведения / А.В. Ламзина // Литературная энциклопедия терминов и понятий / [под ред. А. Николюкина]. — М. : МПК, Интельфак, 2001. — С. 848–853.

Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [авт.-укл. Ю.І. Ковалів]. — К. : ВЦ «Академія», 2007. — Т. 1. — С. 377–378.

ОрлицкийЮ.Б. Стих и проза в русской литературе / Юрий Орлицкий. — М. : РГГУ, 2002. — С. 563– 609.

Пономарёва Е.В. Феномен заголовочно-финального комплекса в русской новеллистике 1920-х годов / Елена Пономарёва — М. : РГГУ, 2005 [Електронный ресурс]. — Режим доступа: http://science.rggu.ru/article.html?id=51177


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.