ЗАСОБИ МОВНОГО МАНІПУЛЮВАННЯ У СУЧАСНИХ ЗМІ

Liudmyla Chyk

Анотація


У статті розглядається проблема маніпулювання суспільною думкою сучасними мас-медіа, визначено мовленнєвий вплив як можливість маніпулювання. Досліджуються особливості, прийоми і засоби мовного впливу на аудиторію на прикладі медіа-текстів з українських та російських ЗМІ.

Ключові слова


маніпуляція; мовне маніпулювання; засоби масової інформації; мас-медіа; евфемізм; дисфемізм; метафоризація; інформаційна війна

Повний текст:

PDF

Посилання


Баскова Ю.С. Эвфемизмы как средство манипулирования в языке СМИ: на материале русского и английского языков : дис. …канд. филол. наук : 10.02.19 / Ю.С. Баскова. — Краснодар, 2006. — 162 с.

Блакар Р.М. Язык как инструмент социальной власти / Р.М. Блакар // Язык и моделирование социального взаимодействия. — М. : Прогресс, 1987. — С. 88–125.

Великий комплексний словник української мови / Т.С. Дорошенко // Харків : Торсінг Плюс, 2009. — 768 с.

Серль Дж.Р. Косвенные речевые акты / Дж.Р. Серль // Новое в зарубежной лингвистике. —

Вып. 17 : Теория речевых актов. — М. : Прогрес, 1986. — С. 195–122.

Стернин И.А. Практическая риторика / И.А. Стернин. — М. : Центр «Академия», 2003. — 270 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.