МІСЬКИЙ ПРОСТІР ЯК ТЛО ЕПОХИ У РОМАНІ В. ДОМОНТОВИЧА «ДОКТОР СЕРАФІКУС»

Anna Sahan

Анотація


У статті визначено особливості конструювання міського простору у романі В. Домонтовича «Доктор Серафікус». Здійснено спробу дослідити причину акцентуалізації міського простору у романі, визначити своєрідність впливу міського середовища 20-х  років ХХ  століття на сві- домість героїв.

Ключові слова


місто, простір, міський простір; індустріалізація; урбанізація; локус; топос

Повний текст:

PDF

Посилання


Агєєва В. Поетика парадокса: Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича / В. Агєєва. —Київ : Факт, 2006. — 432 с.

Анциферов Н. Город как выразитель сменяющихся культур : картины и характеристики / Н. Анциферов,Т. Анциферова. — Л. : Из-во «Брокгауз-Ефрон», 1926. — 224 с.

Денисюк А. Вивчення міського простору: історичний огляд та перспективи аналізу / А. Денисюк. — Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. — № 889. — 2010. — С. 138–141.

Домонтович В. Доктор Серафікус / В. Домонтович // Домонтович В. Проза : у 3-х т. / [ред. і супров. ст. Ю. Шевельова]. — Сучасність, 1988. — Т. 1. — С. 361–509.

Лімборський І. Світова література і глобалізація / Ігор Лімборський. — Черкаси : Брама-Україна,

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі : монографія / С. Павличко. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Либідь, 1999. — 447 с.

Топоров В. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» / В. Топоров // Семиотика города и городской культуры : Петербург / Труды по знаковым системам. — Тарту, 1984. —Вып. XVIII. — С. 3–29.

Фоменко В. Місто і література: українська візія. — Луганськ : Знання, 2007. — 312 с


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.