КОНТРОВЕРСІЇ СУЧАСНОЇ РЕЦЕПЦІЇ ДАНТЕ ТА ПРОБЛЕМА УНІВЕРСАЛЬНОЇ МОВИ У КУЛЬТУРІ ЛЮДСТВА

Maria Moklyca

Анотація


Дискусійні моменти тлумачення «Божественної комедії» Данте, зокрема щодо образу Беатріче, пропонується вирішити через зміну погляду на чотири способи прочитання, сформульовані у середньовіччі й використані Данте. Висувається теза про три універсальні мови: алегоричну, символічну і метафоричну, які посіли особливе місце у європейських дискурсах. Це три методи інтерпретації і три способи творення тексту.

Ключові слова


«Божественна комедія»; герменевтика; інтерпретація; алегорія; символ; метафора

Повний текст:

PDF

Посилання


Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох / Г. Блум ; пер. з англ. під загальною ред. Р. Семківа. — К. : Факт, 2007. — 720 с.

Данте А. Божественна комедія / Аліг’єрі Данте ; пер. з італ. і коментарі Є.А. Дроб’язка. — Харків : Фоліо, 2006. — 607 с.

Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / Умберто Еко ; пер. з англ. М. Гірняк. — Львів : Літопис, 2004. — 384 с.

Історія європейської ментальності / За ред. Петера Дінцельбахера ; пер. з нім. В. Кам’янця. — Львів : Літопис, 2004. — 720 с.

Курціус Е.Р. Європейська література і латинське середньовіччя / Ернст Роберт Курціус ; пер. з нім. А. Онишка. — Львів : Літопис, 2007. — 752 с.

Лановик З. Hermeneutica Sacra : монографія / Зоряна Лановик. — Тернопіль : РВВ ТНПУ, 2006. — 587 с.

Ле Гофф Ж. Середньовічна уява / Жак Ле Гофф ; пер. з фр. Я. Кравця. — Львів : Літопис, 2007. — 350 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.