ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ПОБУДОВИ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ НОВЕЛИ

Олена Клименко

Анотація


Стаття присвячена вивченню особливостей композиційної побудови сучасного французького новелістичного твору. Розглядаються дві тенденції, які існують сьогодні у композиційному вирішенні новели: з одного боку, чіткість фабульної лінії, з іншого боку, безфабульна побудова новели, відсутність гострої інтриги. Зазначаються різноманітні види композиційної побудови новели, що існують сьогодні у французькій літературі.


Ключові слова


новелa; композиція; французька література

Повний текст:

PDF

Посилання


Білецький Ф.М. Оповідання. Новела. Нарис / Ф.М. Білецький. — К. : Дніпро, 1966. — 89 с.

Гримич Г.М. Загадка творчого бунту: Новелістика українських шістдесятників: Літературно-критичний нарис / Г.М. Гримич. — К. : Укр. письменник, 1993. — 248 с.

Денисова Т.Н. Роман і проблеми його композиції / Т.Н. Денисова. — К. : Наукова думка, 1968. — 220 с.

Корниенко А.А. Современная французская новелла: в поисках новых форм: [монография] / А.А. Корниенко. — Пятигорск : Изд-во Пятигорского гос. лингв. ун-та, 2000. — 292 с.

Лесик В.В. Композиція художнього твору / В.В. Лесик. — К. : Дніпро, 1972. — 96 с.

Фащенко В.В. Із студій про новелу. Жанрово-стильові питання / В.В.Фащенко. — К. : Рад. письменник, 1971. — 215 с.

Mignard A. La nouvelle franзaise contemporaine / Annie Mignard. — P. : Ministиre des affaires йtrangиres, 2000. — 158 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.