ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДИТЯЧІЙ ПРОЗІ РОАЛЬДА ДАЛА

Tetiana Kushnirova

Анотація


У статті простежено постмодерністські тенденції в дитячій прозі Роальда Дала. Виокремлюється жанровий зміст, аналізуються жанрові й стильові домінанти, основні мотиви. Особлива роль відводиться аналізу хронотопів, їх взаємозв’язок та ієрархія. Визначаються осо- бливості індивідуального стилю письменника у межах літературної традиції.

Ключові слова


Роальд Дал, жанр; жанровий зміст; стиль; хронотоп; мотив; літературна традиція

Повний текст:

PDF

Посилання


Бербенець Л.С. Постмодерністський пастиш як спосіб побудови та форма існування творів мис-

тецтва та критичного тексту / Л.С. Бербенець // Вісник Львівського національного університету. — Серія філологічна. — 2008. — Вип. 44. — Ч. 2. — С. 327–338.

Дал Роальд. Джеймс і гігантський персик [текст] / Роальд Дал. — К. : вид. «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2010. — 224 с.

Дал Роальд. Матильда [текст] / Роальд Дал. — К. : вид. «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2010. — 272 с.

Дал Роальд. Чарлі і шоколадна фабрика [текст] / Роальд Дал. — К. : А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2005. — 240 с.

Михед Т.В. Роальд Дал / Т.В. Михед // Історія зарубіжної літератури ХХ ст. : навч. посіб. / В.І. Кузьменко, О.О. Гарачковська, М.В. Кузьменко та ін. — К. : ВЦ «Академія», 2010. — 496 с.

Тороп П. Тотальный перевод / Пеэтер Тороп. — Тарту : Изд-во Тартусского ун-та, 1995. — 220 с


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.