ВПЛИВ НАСЛІДКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

Iryna Kropyvko

Анотація


Предметом розгляду у статті стали відображення наслідків глобалізаційного розвитку в художніх текстах, поява нових текстових авторських концепцій та термінів для їх пояснення, трансформація розуміння літературної творчості як явища та осмислення літературного процесу як культурного виробництва та споживання літературної творчості.

Ключові слова


літературна творчість; літературна продукція; концепція літературного тексту; гіперреальність; стилізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Бауман Зиґмунт. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / Зиґмунт Бауман / Пер. з

англ. І. Андрущенка; за наук. ред. М. Винницького. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія»,

— 109 с.

Гидденс Энтони. Глобализация социальной жизни // Зарубежная социология ХХ века: Хрестоматия. Тексты / Отв. ред. В.Г. Городяненко. — Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2001. —

с. — С. 298–308.

Лімборський І. Ситуація пост-просвітництва: глобалізація versus націоцентризм [Електронний ресурс] / І. Лімборський. — Режим доступу : [http://limborsky-66.ucoz.ru/publ/1-1-0-5]

Лімборський І.В. Європейські літератури і глобалізація: національне і глобальне у просторі художньої свідомості [Електронний ресурс] / І.В. Лімборський. — Режим доступу : [http://

limborsky-66.ucoz.ru/publ/1-1-0-4]

Лімборський І. Weltliteratur за доби глобалізації: пошуки нової пост культурної ідентичності / Ігор Лімборський // Слово і Час. — 2008. — № 6. — С. 3–10.

Семків Р. Фрагменти: есеї [Текст] / Ростислав Семків ; післямова С. Матвієнко. — К. : Смолоскип, 2001. — 88 с.

Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху [Текст] / Е. Сміт ; пер. з англ. М. Климчук, Т. Цимбал ; наук. ред. Г. Касьянов. — К. : Ніка-Центр, 2006. — 320 с. — (Серія «Зміна парадигми»).

Сторі Дж. Теорія культури та масова культура. Вступний курс / Джон Сторі ; пер. з англ. С. Савченка. — Харків : Акта, 2005. — 357 с.

Фезерстоун М. Глобалізація, модерність і опросторовлення суспільної теорії: Вступ / Майк Фезерстоун, С. Леш // Глобальні модерності [Текст] / З. Бауман [та ін.] ; пер. з англ. Т. Цимбал ; ред. М. Фезерстоун [та ін.]. — К. : Ніка-Центр, 2008. — 399 с. — С. 17–47.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.