МІФОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР ТРИЛОГІЇ ПРО СОНЯЧНИХ ЗАЙЧИКІВ ВСЕВОЛОДА НЕСТАЙКА

Nataliia Resnichenko

Анотація


У статті розглядається міфологічне тло повісті-казки про Cонячних Зайчиків Всеволода Нестайка, характеризується її образна структура. Аналізується специфіка походження та функціонування літературної казки з точки зору її зв’язку з міфологічними символами.

Ключові слова


літературна казка; фольклорна казка; міф; міфологічний символ

Повний текст:

PDF

Посилання


Костецький А. Сонячна країна добра / Анатолій Костецький // Початкова школа. — № 2. — 2000. — С. 58–60.

Колотова О.О. Мотиви «дзеркала» і «задзеркалля» як моделі тут-буття і там-буття в худож-

ніх відображеннях картини світу [Електронний ресурс] / О.О. Колотова. — Режим доступу:

http://nakkkim.edu.ua/sites/default/files/documents/page/%5Bsite-date-dd%5D%5Bsite-date-mm%5D-

%5Bsite-date-yy%5D/%5Buser id%5D/Visnyk_4_11.pdf — Назва з екрану. — Дата звернення: 27.01.15.

Кизилова В.В Художня специфіка української прози для дітей та юнацтва другої половини

ХХ століття: монографія / В.В. Кизилова; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». —

Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. — 400 с.

Мелетинський Е.М. Поэтика мифа : [монография] / Е.М. Мелетинський. — Москва : Наука, 1976. — 407 с.

Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т. Гром’яка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка. — К. : ВЦ «Академія», 2006. –752 с.

Нестайко В. В Країні Сонячних Зайчиків // В. Нестайко. Казкові пригоди і таємниці: Повісті-казки. — К. : Веселка, Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2003 — 407 с.

Нестайко В. Чому я пишу для дітей / Всеволод Нестайко // Література Діти. Час: зб. літ.-крит. ст. про дит. літ. / редкол. В.Г. Дончик (голова) та ін. — К. : Веселка, 1980. — Вип. 5. — С. 121–126.

Пропп В.Я. Морфология «волшебной» сказки. Исторические корни волшебной сказки (Собрание трудов В.Я. Проппа.) / В.Я. Пропп. — М. : Лабиринт, 1998. — С. 122.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.