ЛІТУРГІЯ В ПОЕЗІЇ І НА СЦЕНІ (ДО ПИТАННЯ ПРО ТРАНСФОРМАЦІЮ ЖАНРОВОГО КОДУ

Ірина Даниленко

Анотація


У запропонованій статті авторка поставила за мету з’ясувати місце літургійного богослужіння у сучасному культурному дискурсі, зокрема в поезії і театрі, та окреслити основні тенденції художньої трансформації жанрового коду цієї релігійно-культової дії.


Ключові слова


християнська літургія; літературно-художня літургія; жанрова трансформація; поезія; театр.

Повний текст:

PDF

Посилання


Александрова Е. Гамлет. Литургия: В ожидании премьеры / Евгения Александрова // In out [Элект-

ронный ресурс]. — Режим доступа: http://inout.ru/?action=pv&id=293081

Алексей Рыбников о «Литургии оглашенних» // You tube [Электронный ресурс]. — Режим доступа:

http://www.youtube.com/watch?v=yixldkHEyPk

Амфилохий (Радович), митрополит. Литургия и подвижничество / митрополит Амфилохий (Ра-

дович) // Всеукраинский журнал «Мгарскій колоколъ». — № 96 (январь 2011) [Электронный ре-

сурс]. — Режим доступа: http://www.mgarsky-monastery.org/kolokol.php?id=1920

Біблія, або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / пер. проф. І. Огієнка. — К. : Укра-

їнське Біблійне товариство, 2002. — 1375 с.

Даниленко І.І. Жанрова модифікація канону молитви в ліриці XVII–XX століть. : дис… наук. ступ.

д-ра філол. наук: 10.01.06 «Теорія літератури» / Ірина Іванівна Даниленко. — Київ, 2009. — 391 с.

Кретова Е. «Литургия оглашенных»: Рыбников возвестил Апокалипсис / Екатерина Кретова //

Комерсантъ. — № 35 (188) (14. 11. 1992.) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://kommersant.

ru/doc/29907

Слово благовісту: антологія української релігійної поезії / [упоряд. Т.Ю. Салига]. — Львів : Світ,

— 784 с.

Христианство : энциклопедический словарь : в 3 т. / ред. кол.: С.С. Аверинцев (гл. ред.) [и др.]. —

М. : БРЭ, 1995. — Т.2. — 671 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.