РОМАН КАРЕН ХАРПЕР ЯК КВАЗІ-БІОГРАФІЯ МАРІЇ БОЛЕЙН

Oleksandr Halych

Анотація


Автор розглядає роман американки Карен Харпер «Остання із роду Болейн» як квазі-біографію, оскільки, взявши за основу декілька фактів із життя героїні, письменниця все інше, зокрема ситуації, розмови, душевні переживання, домислює, створюючи образ, який має дуже мало від справжньої Марії Болейн, сестри англійської королеви Анни.

Ключові слова


художня біографія; квазі-біографія; містифікація; документ; факт

Повний текст:

Без заголовку PDF

Посилання


Біла А. Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки : Монографія / А. Біла. —

Вид. друге, доповн. і перероб. — К. : Смолоскип, 2006. — 464 с.

Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. — К. : Наук. думка, 2000. —

с.

Лотман Ю.Н. О русской литературе / Ю.Н. Лотман. — СПб. : Искусство СПб, 2005. — 845 с.

Харпер К. Последняя из рода Болейн / Карен Харпер ; пер. с англ. и предисл. В. Полякова ; худож.

Н. Переходенко. — Харьков : Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО Книжный

клуб «Клуб семейного досуга», 2011. — 608 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.