ПРИТЧОВИЙ ХАРАКТЕР ПОВІСТІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ «НІОБА»

Larisa Zhyzhchenko

Анотація


У статті розглядаються особливості жанру повісті «Ніоба» О.  Кобилянської. Досліджується вплив притчової структури на жанрові параметри твору. Увагу зосереджено на характе- ристиці сюжету, типу оповіді, міфопоетиці. Проаналізовано проблематику повісті у світлі притчових ознак твору.

Ключові слова


жанр; притча; повість; проблематика; сюжет

Повний текст:

PDF

Посилання


Клим’юк Ю. Притча / Ю. Клим’юк // Лексикон загального та порівняльного літературознав-

ства. — Чернівці : Золоті литаври, 2001. — С. 444–446.

Клим’юк Ю. Притчевість / Ю. Клим’юк // Лексикон загального та порівняльного літературо-

знавства. — Чернівці : Золоті литаври, 2001. — С. 446–447.

Кобилянська О. Ніоба // Твори: у 3 т. / Ольга Кобилянська. — К. : Держ. вид-во худож. літ.,

— Т. 2. — С. 259–371.

Теория литературы : учебное пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений: в 2 т. /

[под ред. Н.Д. Тамарченко]. — Т. І : Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика /

Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман. — М. : Издательский центр «Академия», 2004. — 512 с.

Ярхо В.Н. Ниоба / В.Н. Ярхо // Мифы народов мира: энциклопедия в 2 т. / гл. ред. С.А. Токарев. —

М. : Сов. энциклопедия, 1992. — Т. 2. — С. 401.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.