ПОНЯТТЯ «ПРОСТІР ЛІТЕРАТУРИ» У СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

Petro Bilous

Анотація


Поняття «простір літератури» розглядається у статті з погляду особливостей вираження творчості і способу буття літературного твору у суспільстві. Головна увага звернута на суб’єкт творчості (душа, менталітет) та його прояви у літературі історичних епох, зокрема характеризується типологія «української душі». Проаналізовано й онтологічний простір літе- ратури, що визначається психологічними, соціальними і культурними передумовами.

Ключові слова


простір літератури; душа; менталітет; буття твору; хронотоп; профанний і сакральний простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Арістотель. Поетика / Арістотель ; [пер. Борис Тен]. — К. : Дніпро, 1967. — 84 с.

Бланшо М. Простір літератури / Моріс Бланшо ; [пер з фр. Л. Кононович]. — Л. : Кальварія,

— 272 с.

Буало Н. Мистецтво поетичне / Ніколо Буало ; [пер. М. Рильський]. — К. : Мистецтво, 1967. —

с.

Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика: в 4 т. / Георг-Вильгельм-Фридрих Гегель. — Т. 1. — М. : Наука, 1968. —

с.

Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика: в 4 т. / Георг-Вильгельм-Фридрих Гегель. — Т. 3. — М. : Наука, 1970. —

с.

Київська поетика 1637 року // Літературна спадщина Київської Русі й українська література XVI–

XVIII ст. — К. : Наукова думка, 1981. — С. 118–154.

Франко І. Із секретів поетичної творчості / Іван Франко. — К. : Рад. письменник, 1967. — 192 с.

Шлемкевич М. Душа і пісня / Микола Шлемкевич // Українська душа. — К. : Фенікс, 1992. —

С. 97–112.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.