Функціонування міфу в романному наративі (на матеріалі роману Марселя Пруста «Імена країв: ім’я»)

Людмила Бондарук

Анотація


У статті розглядаються способи та прийоми використання міфу через його основну функцію — відображення авторської картини світу. На прикладі роману Марселя Пруста «Імена країв: ім’я» аналізується функціонування латентного міфу: «визначення сутності поняття через його ім’я (називання)».

Ключові слова


міф; міфологічний світогляд; авторська картина світу; латентний міф; мономіф; міфокритика

Повний текст:

PDF

Посилання


Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций / Дж. Вико. — М.–К. : REFL-book — ИСА, 1994. — 656 с.

Маслова В.А. Когнитивная лингвистика: учеб. пособ. / В.А. Маслова. — Минск : ТетраСистемс, 2004. — 256 с.

Мелетинский Е.М. Поэтика мифа / Елеазар Моисеевич Мелетинский. — М. : Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2000. — 407 с.

Пруст М. У пошуках утраченого часу : в 7 т. / М. Пруст; пер. з франц. А. Перепадая. — К. : Юніверс, 1997. — Т. 1. На Сваннову сторону : [роман]. — 386 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.