Фінансування журналу

Видавець

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Киевский университет имени Бориса Гринченко