Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал розрахований для науковців, викладачів, учителів, магістрів, аспірантів і для усіх, кому не байдужа філологія. Проблематика журналу охоплює питання літературознавства, теорії літератури та методики її викладання, інтермедіальних зв'язків, історії літератури, міфопоетики та поетики загалом. Особливе місце займають розвідки науковців у царині грінченкознавства.

 

Політика розділів

Питання поетики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Інтермедіальний простір

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Епоха Грінченка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Історія науки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Концептуальні питання літературознавства

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Сучасні методологічні і методичні підходи до вивчення художнього тексту

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Параметри інтермедіального простору

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Поетологічний дискурс

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Міжкультурна комунікація і національна ідентичність у вимірах художнього слова

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Автор, жанр, стиль як параметри поетики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Концептуальні питання теорії літератури і літературної критики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Проблеми пам'яті та ідентичності в літературі

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Час і простір в художньому тексті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Рецензії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Переклад

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна політика наукового видання „Літературинй процес: методологія, імена, тенденції” передбачає дотримання етичних норм, усталених міжнародною науковою спільнотою, та рекомендацій Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethicshttp://publicationethics.org). Перед затвердженням до публікації кожна стаття проходить два етапи рецензування (внутрішнє і зовнішнє).

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...